روس ها خواستار محاکمه پوتین در لاهه هستند. اقدام در ایروان

38

فیلم های:
سیاست

روس ها خواستار محاکمه پوتین در لاهه هستند. اقدام در ایروان (فیلم)

پوتین روسیه نیست و فقط او به جنگ نیاز دارد. با این ترغیب و با بنرهای مختلف، چند صد نفر از جابجایی ها در ایروان اقدامی انجام دادند.

آنها تجاوز یک ساله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و از پوتین خواستند محاکمه شود

در دادگاه کیفری بین المللی در لاهه. شرکت کنندگان در این اقدام به دلیل مخالفت با سیاست پوتین در مورد اوکراین به ارمنستان نقل مکان کردند.

در یکی از پوسترها نوشته شده بود: دونتسک اوکراین است.

Source link