“من در این زندگی فقط به خودم اعتماد دارم.” Nare Gevorrgyan در مورد ناامیدی، کنسرت در ایالات متحده آمریکا و بازگشت به ارمنستان – اخبار ارمنستان

38


خواننده ناره گئورگیان اخیراً به تور ایالات متحده رفته است که از آنجا حساب اینستاگرام در بخش “استوری” صفحه خود از کنسرت ها و ایالات متحده آمریکا خبر داده است.

Nare Gevorgyan در حال حاضر در ارمنستان است و یک جلسه پرسش و پاسخ با پیروان خود ترتیب داده و به آنها اطلاع می دهد که از بازگشت به وطنش خوشحال است.

فالوورها به زندگی شخصی این خواننده علاقه مند بودند و فکر می کردند که آیا این خواننده نامزد کرده است یا خیر.

این خواننده پاسخ داد: من هرگز نامزد نکرده ام.
پیروان همچنین تعجب کردند که چگونه ناره مردم را می بخشد، که او پاسخ داد: “من فقط می بخشم و ادامه می دهم.”

این خواننده به سوال اعتماد پاسخ داد: او فقط به خودش اعتماد دارد.

Source link