پاریس هیلتون از اتفاقی که در سن 15 سالگی برایش افتاد گفت – اخبار ارمنستان

53


پاریس هیلتون اظهار داشت که در سن 15 سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او از اولین تجربه جنسی خود گفت که بدون رضایت او اتفاق افتاد. به گفته او، او 15 ساله بود و مردی مسن تر چیزی در نوشیدنی او ریخت و سپس با او رابطه جنسی داشت.

در مصاحبه ای با Glamour UK، هیلتون به صراحت در مورد آزاری که در نوجوانی تجربه کرد، از جمله فرستادن به مدرسه شبانه روزی که در آن مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، صحبت کرد.

او به یاد می آورد: «وقتی چند جرعه نوشیدم، بلافاصله احساس سرگیجه کردم.

“من نمی دانم او چه چیزی را آنجا گذاشته است.” هیلتون گفت که از حال رفته و ساعاتی بعد وقتی از خواب بیدار شد، می دانست که اتفاقی افتاده است. یادم آمد که بالای سرم بود و دهانم را می بست و می گفت: در گوشم زمزمه می کند: «تو خوابی، تو خوابی».

هیلتون ادامه داد: “او از یک دختر جوان سوء استفاده کرد و من آن خاطرات را مسدود کردم و سالها بعد به یاد آوردم.” او مدام با من تلفنی تماس می گرفت، فقط با من معاشقه می کرد و سعی می کرد مرا متقاعد کند که من یک زن بالغ هستم.

Source link