شهروندان روسیه از آرتساخ خارج شدند

41

سیاست

شهروندان روسیه از آرتساخ خارج شدند

در چارچوب توافقات روز گذشته، سربازان نیروهای حافظ صلح روسیه اقدام به تخلیه شهروندان روسی در قره باغ کردند. 49 نفر از جمله 6 کودک تخلیه شدند. در بیانیه ای که در کانال تلگرامی بازی نگهبانان منتشر شد، آمده است.

Source link