لوون آرونیان قهرمان مسابقات “WR Chess Masters” شد.

30


لوون آرونیان قهرمان مسابقات “WR Chess Masters” شد.

آرونیان، نپومنیاشچی و گوکش 5.5 امتیاز از 9 امتیاز ممکن را به دست آوردند.

به دلیل تساوی امتیازات، مرحله پلی آف برگزار شد که شطرنج باز ارمنی در تمامی بازی ها پیروز شد و برنده مسابقات شد.

🔝 لوون نیز رتبه خود را 9.4 امتیاز ارتقا داد و اکنون دارای رتبه 2745 است.

Source link