پاک سازی قومی به سبک علی اف؛ هیچ کس جلودار ما نیست!

28الهام علی اف هدف نهایی محاصره قره باغ کوهستانی را پنهان نمی کند؛ ارمنی های قره باغ کوهستانی آزادند که آن جا را ترک کنند: راه [به سوی ارمنستان] باز است و پاک سازی قومی را به عنوان راه حل نهایی پیشنهاد می کند. – اکوایران: الهام علی اف هدف نهایی محاصره قره باغ کوهستانی را …
منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: سیاسیSource link