آنشه وقتی دیر به خانه می آیم با این چهره سلام می کند. کلیپ طنز هرچ مرادیان از تعطیلات خانوادگی – اخبار ارمنستان

24

هرچ مرادیان مجری برنامه اغلب عکس ها و کلیپ های دخترش را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک می گذارد. او یک کلیپ طنز از یک تعطیلات خانوادگی که در آن با همسر و دخترش از موزه دایناسور در فضای باز بازدید می کند، منتشر کرد. هرچ به سبک خودش شوخی می کند و به یکی از دایناسورها اشاره می کند و می گوید: وقتی دیر به خانه برمی گردم، آناشه با چنین چهره ای از من استقبال می کند.

Source link