دادستان نظامی پادگان وضعیت جنایت در نیروهای مسلح را ارائه کردند

129

دادستان نظامی پادگان وضعیت جنایت در نیروهای مسلح را ارائه کردند

تحت رهبری دادستان نظامی الیزباریان، نتایج فعالیت های سال 2022 دفاتر دادستانی نظامی پادگان های مارز و ایروان خلاصه شد.

به سرپرستی معاون دادستان کل کشور، دادستان نظامی گریگور الیزباریان، نتایج فعالیت‌های 2022 دادسراهای نظامی پادگان‌های لری، گوریس، یغگنادزور، شیراک، سوان و ایروان در بازه زمانی 14 تا 24 فوریه 2023 جمع‌بندی شد. .

دادستان نظامی پادگان وضعیت بزهکاری در نیروهای مسلح، روند، مشکلات مربوط به پیشگیری و کشف جرایم، تحقیقات مقدماتی انجام شده در پرونده های ثبت شده و اثربخشی نظارت دادستانی بر قانونی بودن آنها را ارائه کردند. .

دادستان های نظامی پادگان ها از کارهای انجام شده در تمامی جهات فوق در یگان های نظامی و سایر واحدهای نظامی مستقر در حریم پادگان مربوطه و همچنین مشکلات موجود گزارش دادند.

در جریان این رایزنی ها، گریگور الیزباریان، دادستان نظامی جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم افزایش دفعات جلسات و سخنرانی ها با افسران و سربازان اجباری و قراردادی در یگان های نظامی تاکید کرد که فرصتی را فراهم می کند تا نیروهای نظامی در مورد حقوق و مسئولیت های خود آگاه شوند و از رفتارهای مجرمانه احتمالی خودداری کنند. و پیامدهای مسئولیت کیفری را توضیح دهد.

از منظر پیشگیری از وقوع جرم، گریگور الیزباریان نیز دستور داد تا تمامی موارد ثبت شده به ویژه جرایم جدی و بخصوص جرایم جدی و همچنین موارد فوت مورد بررسی کامل قرار گیرد.

در چارچوب حصول اطمینان از یک تحقیق عینی و چند جانبه، توجه ویژه ای به شناسایی علل و شرایطی که باعث وقوع جرم می شود، ارائه اقدامات مداخله قانونی دادستانی، ابتکاراتی با هدف خنثی سازی هر چه سریعتر آنها باشد.

گريگور اليزباريان، دادستان نظامي جمهوري اسلامي، به دادستان‌هاي پادگان‌ها دستور داد كه پرونده كيفري را بيش از هشت ماه تحت بررسي قرار دهند و دلايل تأخير را در مركز توجه قرار دهند.

بر اساس نتایج رایزنی‌ها، گریگور الیزباریان دستورالعمل‌های دیگری را برخاسته از ویژگی‌های این پادگان‌ها ارائه کرد و مهلت‌هایی را برای اجرای آنها تعیین کرد.

Source link