علی اف امیدوار است که سال 2023 پیشرفتی در عادی سازی روابط بین باکو و ایروان باشد.

45

سیاست

علی اف امیدوار است که سال 2023 پیشرفتی در عادی سازی روابط بین باکو و ایروان باشد.

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان ابراز امیدواری کرد که سال 2023 سالی موفقیت آمیز در عادی سازی روابط آذربایجان و ارمنستان باشد.

به گزارش “خبرنگار” به نقل از “تاس”، وی این را در دیدار با سرگئی لووروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در 27 فوریه گفت.

رئیس جمهور آذربایجان از روسیه و شخص لاوروف برای کمک به این هدف تشکر کرد.

وی تاکید کرد: من فکر می کنم روسیه به عنوان دوست، متحد و همسایه ما نقش ویژه ای در تنظیم روابط بین کشورهای آذربایجان و ارمنستان دارد.

Source link