عکس های مشترک مری هاکوبیان و واچه آماریان – اخبار ارمنستان

153

مری هاکوبیان خواننده، بازیگر و واچه عماریان عکس های مشترکی منتشر کردند. یادآوری می کنیم که یک ماه پیش با خواننده واچه عاماریان دونوازی ارائه کردند و نام آهنگ “از دلتنگی دیوانه شدم” است.

Source link