اسفند ماه گرم و با بارندگی کافی خواهد بود. سورنیان

29


در اسفند ماه میانگین دمای هوای ماهانه در کل قلمرو جمهوری 4 تا 5 درجه بالاتر از حد نرمال پیش‌بینی می‌شود که میزان بارندگی نزدیک به نرمال است. گاگیک سورنیان، معاون مرکز نظارت و هواشناسی وزارت کشور در فیس بوک نوشت: ما در ماه مارس با بارندگی گرم و کافی منتظر هستیم.

Source link