اولین پخش ویدئو: آندره – “ونیز غمگین است”

42

نیومگ یکی دیگر از ترانه های شارل آزناوور را ترجمه کرده است و این بار ترانه چارلز آزناوور توسط خواننده آندره اجرا می شود و نویسنده ترجمه آن ساموئل گاسپاریان است.Source link