زاخارووا تلاش غرب برای مداخله در اوضاع قفقاز جنوبی را انفعال خواند.

36

سیاست

زاخارووا تلاش غرب برای مداخله در اوضاع قفقاز جنوبی را انفعال خواند.

ماریا زاخارووا، نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که در صورت حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان، طرح های صلح مشترک با فدراسیون روسیه اجرایی شود.

این منطقه را می توان به معنای واقعی یک هاب نامید، منطقه دیگری که در آن امید وجود دارد که ابتکارات مسالمت آمیز طرفین (ارمنستان و آذربایجان – ویرایش) با همکاری روسیه اجرا شود. او در رادیو اسپوتنیک گفت.

زاخارووا تلاش غرب برای مداخله در اوضاع قفقاز جنوبی را انفعال خواند. به نظر او، چنین سیاستی نه برای حل مناقشه، بلکه با «اهداف کاملاً متضاد» دنبال می شود.

نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه یادآور شد: نمونه های موفقی از حل و فصل مناقشه با مشارکت شرکای غربی وجود ندارد و تعداد درگیری ها به ابتکار غرب جمعی در حال افزایش است.

زاخارووا گفت: “هیچ کس نمی تواند به جایی اشاره کند که پا، دست یا ذهن غرب جمعی ظاهر شده و بهتر شده است.”

Source link