هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان مقر جدید خود را در یغگنادزور راه اندازی کرد

89


هیئت اتحادیه اروپا (EU) در ارمنستان مقر جدید خود را در یغگنادزور راه اندازی کرد. این گزارش شده است “آزادی” ایستگاه رادیویی

استفانو تومات، فرمانده عملیات غیرنظامی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، گفت که حدود 50 کارمند در حال حاضر در اینجا هستند و به مأموریت اجازه می دهند عملیات را آغاز کند.

استفانو تومات تاکید کرد که این ماموریت ابزاری برای حمایت از روند سیاسی است که باید توسط هر دو طرف ارمنستان و آذربایجان انجام شود.

100 ناظر غیرنظامی اتحادیه اروپا حدود ده روز پیش وارد ارمنستان شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرد که 50 ناظر از 100 ناظر غیرمسلح هستند.

اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد که هدف از این ماموریت غیرنظامی “کمک به ثبات در مناطق مرزی، ایجاد اعتماد و امنیت برای مردم و همچنین حمایت از ایجاد محیطی برای عادی سازی روابط بین ارمنستان و آذربایجان” است.

Source link