💠 آگهی #نشست_رونمایی_کتاب (حضوری)

16


💠 آگهی #نشست_رونمایی_کتاب (حضوری)


🟢 تقابل و نظم؛ سیاست امنیتی آمریکا و روسیه در قفقاز جنوبی

🔹 مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران، بنیاد مطالعات قفقاز، هسته پژوهشی مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای

🔹سخنران‌ها
▫دکتر ابراهیم متقی
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
▫دکتر شیوا علی‌زاده
استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران
▫ دکتر قاسم اصولی
نویسنده کتاب و استاد مدعو دانشکده اکو دانشگاه علامه طباطبایی

سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
محل برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساختمان جدید، طبقه اول، تالار مرکز مطالعات عالی بین‌المللی

پخش مستقیم:
www.skyroom.online/ch/ccsi/ccsi
〰〰〰〰〰〰〰〰
@www_ccsi_ir