🔴 خودکشی ۵۰ تن از جانبازان جنگ دوم قره‌باغ

80


🔴 خودکشی ۵۰ تن از جانبازان جنگ دوم قره‌باغ


🔸️ تا به امروز، ۵۰ جانباز جنگ دوم قره‌باغ در باکو خودکشی کردند.

👈 فرد حاضر در ویدئو یک جانباز دیگر است. او نمی‌خواهد در کشوری زندگی کند که با ۲ فرزند گرسنه از سرما یخ بزند.

🔹️ باکو روی ذخایر عظیم نفت و گاز نشسته است.

♦️ در دو سال اخیر بعد از جنگ دوم قرباغ ۲۲۳ جانباز جنگ در باکو به دلیل اعتراض به نحوه برخورد و رسیدگی رژیم علی‌اف و مشکلات سخت درمانی و معیشتی اقدام به خودکشی کرده‌اند که ۶۲ نفر آنها فوت کردند.