3 نیروی مخالف مجلس ملی آرتساخ تفاهم نامه ای را امضا کردند

37


در نتیجه بحث و گفتگو بین سه نیروی اپوزیسیون نماینده در مجلس شورای ملی، ساختار آرداروتیون آر. تاسیس شد.

در این یادداشت آمده است که «هیئت هماهنگ‌کننده بین‌حزبی یک ساختار مشورتی است که در آن تحولات جاری و مورد انتظار حوزه سیاسی آرتساخ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم، نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی برای اقدامات مشترک و مواضع مشترک ارائه می‌شود».

MIC در جلسه افتتاحیه خود تصمیم گرفت در روزهای آتی با نیروهای سیاسی فعال در آرتساخ، گروه های مختلف مردمی و افراد فردی رایزنی هایی را درباره وضعیت سیاسی داخلی و چالش های خارجی در آرتساخ برگزار کند.

نهاد هماهنگ‌کننده بین‌حزبی تلاش خواهد کرد تا به بستری برای تلفیق یا تبادل دیدگاه‌های عمومی-سیاسی و ایده‌های جدید تبدیل شود که علاوه بر نیروهای سیاسی موسس، سایر واحدهای سیاسی و عمومی را نیز دربرگیرد.

Source link