اولین فرزند هاسمیک خوجیان به دنیا آمد – اخبار ارمنستان

41


Tert.am Life:بر اساس اطلاعات، اولین فرزند هاسمیک خوجیان بازیگر به دنیا آمد. این بازیگر دختری به دنیا آورد و گزارش داد که این کودک در یک سزارین برنامه ریزی شده متولد شده است. این بازیگر همچنین گزارش داد که صبح از شدت هیجان احساس گرما می کند و دمای آن 37.6 درجه است. یادآوری می کنیم که این بازیگر در 23 مارس سال گذشته ازدواج کرد.

Source link