تقاضا برای ربات رابین ایجاد شده در ارمنستان به طور بی سابقه ای در ایالات متحده بالا است

23

جامعه

تقاضا برای ربات رابین ساخته شده در ارمنستان به طور بی سابقه ای در ایالات متحده آمریکا بالا است (فیلم)

در حال حاضر، ربات رابین در بیش از 20 موسسه پزشکی نمایندگی دارد. به زودی، حتی در خانه سالمندان، رباتی با ریشه ارمنی با طنز تند و روحیه همیشه مثبت خود، زندگی روزمره را جذاب تر خواهد کرد.

جزئیات در ویدئوی “صدای آمریکا”.

Source link