سورن پاپیکیان از منطقه مرزی جنوب شرق بازدید کرد

28


وزارت دفاع RA گزارش داد، سورن پاپیکیان وزیر دفاع ارمنستان در 2 مارس از منطقه مرزی جنوب شرقی این جمهوری بازدید کرد و از مواضع رزمی بازدید کرد.

فرمانده یگان نظامی وظیفه رزمی به ارائه وضعیت خط مقدم پرداخت. فرمانده نیروها از اقدامات گسترده مهندسی و استحکامات انجام شده در خط مرزی به وزیر دفاع گزارش داد.

پاپیکیان وزیر امور خارجه با پرسنل امنیتی خط مقدم گفت‌وگو کرد و برای مدافعان وطن آرزوی خدمت هشیارانه و ایمن کرد.

در ادامه وزیر دفاع از محل دائمی نوساز یکی از لشکرهای تابعه این یگان بازدید و از محل ساخت و ساز بازدید و از عملیات عمرانی بازدید کرد. این نیروها مجهز به پادگان های راحت، مقر فرماندهی، عقب، ساختمان های غذاخوری، زیرساخت های ویژه خواهند بود.

سورن پاپیکیان به مسئولان ساخت و ساز دستور داد به استانداردهای ایمنی ساختمان ها، محل نگهداری تجهیزات نظامی و تسلیحات نظامی و همچنین رعایت دقیق استانداردهای ساخت و ساز ساختمان ها توجه ویژه داشته باشند.

قرار است این واحد در نیمه دوم سال جاری به بهره برداری برسد.

Source link