پس از بازسازی، مهدکودک شماره 63 ایروان درهای خود را به روی حدود 150 کودک باز کرد.

54


در اولین روز بهار، مهدکودک شماره 63 ایروان درهای خود را در مقابل حدود 150 کودک با شرایط کاملاً بازسازی شده و راحت باز کرد. پروژه ای که در سال 2022 راه اندازی شد، محیط و شرایط ساختمان را به طور اساسی تغییر داد. لوون هوانیسیان معاون اول شهردار ایروان و تیگران آوینیان معاون شهردار ایروان با شرایط ایجاد شده برای کودکان آشنا شدند.

این مرکز آموزشی که حدود 70 سال است به تربیت و پرورش نسل‌ها می‌پردازد، هرگز به‌طور کامل بازسازی نشده بود. پروژه مدیریت شهری یکی از مهمترین پروژه هاست و تا زمانی که همه مهدکودک های جامعه به خوبی نگهداری شوند ادامه خواهد داشت.

Source link