تشدید اوضاع در مرزها؛ آذربایجان در اندیشه حمله بزرگ!

32نخست وزیر ارمنسنتان در دیدار با اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان نسبت به تشدید اوضاع در مرزهای کشورش با جمهوری آذربایجان هشدار داد و گفت که باکو در حال آمادگی برای حمله گسترده به ارمنستان است. – به گزارش تازه نیوز، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در این دیدار گفت:
منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: بین المللSource link