جسد مردی که از 14 فوریه تحت تعقیب بود پیدا شد

30

جامعه

جسد مردی که از 14 فوریه تحت تعقیب بود پیدا شد

در 15 فوریه، پلیس گزارشی مبنی بر ناپدید شدن ماکسیم واردانیان 86 ساله دریافت کرد. در نتیجه عملیات جستجوی مربوطه که مشترکاً توسط اداره تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، ادارات شهرستان استپانکرت و افسران پلیس ایالتی انجام شد، در تاریخ 3 مارس، جسد وی در داخل مخزن قدیمی با طناب حلق آویز شد. -خانه واقع در کیلومتر 5 منطقه منتهی به خیابان کروگوایا به موقعیت 26 در شهر استپاانکرت.

م واردانیان در روستای جرغاتسنر منطقه اسکران به ثبت رسیده است. او پس از آواره شدن در سال 2020، در شهر استپاانکرت زندگی کرد.

Source link