دمای هوا 6 تا 9 درجه افزایش می یابد

153


وزارت اورژانس جمهوری ارمنستان به اطلاع می رساند که با توجه به عبور توفان در تاریخ 6 مارس، شدت وزش باد در خاک جمهوری پیش بینی می شود. 25-30 متر بر ثانیه در شیراک، لری، تاووش، گغارکونیک، آراگاسوتن، وایوتس دزور، کوتایک، سیونیک و آرتساخ، تا 17-20 متر بر ثانیه در آرماویر، آرارات و ایروان.

بعدازظهر 14، 17، 17 اسفند در برخی مناطق ارمنستان، ششم در بیشتر مناطق بارش پیش بینی می شود. در 8 تا 9 مارس هوا بدون بارش پیش بینی می شود.

وزش باد: جنوب: 4-6 متر بر ثانیه، در 14 تا 15 اسفند در شب هفتم شدت باد در برخی مناطق 18 تا 22 متر بر ثانیه، ششم – 25 تا 30 متر بر ثانیه پیش بینی می شود. دمای هوا در روز 15 تا 15 اسفند به تدریج در طی روز 6 تا 9 درجه و در شب 3 تا 5 درجه افزایش می یابد.

در 4 تا 6 مارس در شب هفتم هر از گاهی در ایروان بارش کوتاه مدت پیش بینی می شود. در بعدازظهر 16 اسفند، 8 تا 9 اسفند هوای بدون بارش پیش بینی می شود. شدت وزش باد در 6 مارس: 17-20 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

hh2.jpg (48 کیلوبایت)

Source link