زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر در ساخالین به ثبت رسید

43


به گزارش خبرگزاری ریانووستی، زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر در ساخالین به ثبت رسیده است. کانون این زمین لرزه در 11 کیلومتری جنوب شرقی روستای گورنویف در منطقه ماکاروفسکی قرار داشت و منبع آن در عمق 11 کیلومتری قرار داشت.

Source link