وازگن سرکیسیان، رئیس ابدی حزب کمونیست اوکراین، امروز 64 ساله می شد

58

سیاست

وازگن سرکیسیان، رئیس ابدی حزب کمونیست اوکراین، امروز 64 ساله می شد

پیام اداره اتحادیه ارامنه به مناسبت تولد اسپاراپت وازگن سرکیسیان

هموطنان عزیز، تولد اسپاراپت وازگن سرکیسیان را به همه ما تبریک می گوییم. وازگن سرکیسیان، قهرمان ملی ارمنستان، قهرمان آرتساخ، اسپاراپت پیروز، رئیس ابدی حزب کمونیست اوکراین، وازگن سرکیسیان امروز 64 ساله می شد. تولدت مبارک فرزند قهرمان مردم ارمنی. تولدت مبارک وازگن سرکیسیان.

کاپیتان وازگن سرکیسیان یک عظمت بی نظیر بود و هر چه به او نزدیکتر می شدی بزرگتر و نجیب تر می شد. همه را حس کرد و همه را دید. آن جوان با توانایی های استثنایی توانست همه ما را دور هم جمع کند. در جریان جنبش آرتساخ، سرکیسیان ساختار داوطلبان یرخاپه را تأسیس و رهبری کرد.

اتحادیه داوطلبان گارد زمین اساس ایجاد ارتش ارمنستان بود و نقش مهمی در پیروزی جنگ آرتساخ داشت. اتحادیه داوطلبان یرخاپه هم اکنون دوشادوش ارتش ایستاده و به وظیفه مقدس خود در حفاظت از مرزهای بومی عمل می کند. اسپارپت می گفت: ما می‌توانیم مسیری را که در پیش گرفته‌ایم، از بینوایان و ناتوانان، بحمداللَّه، که به مردمی مبارز و خودمختار تبدیل شده‌ایم، دوباره ارزیابی کنیم و می‌توانیم روان‌شناسی یک تنهای مصمم را در خود تربیت کنیم. ، آیا ذهن ما در جستجوی خیرین و حامیان بالاخره به سمت رفقای دفاعی خواهد رفت ، آیا احزاب ما دست از تفرقه بر می دارند؟ بی تحمل و مغرور ، پلیس ارمنی سرانجام می فهمد که او را به خدمت فراخوانده اند. مردم و نه برعکس بیایید در سرزمین خود محکم بایستیم، مصمم راه حل های ممکن را پیدا می کند. خوب خواهد شد. خدا یاور.»

اسپاراپت، ایدئولوژی شما به عنوان یک چراغ راهنما، ما را تا امروز روشن می کند. اتحادیه داوطلبان گارد زمین صادقانه به سرزمین مادری ما خدمت می کند. باز هم تولدت را تبریک می گویم، وازگن سرکیسیان، جلال بر تو باد، اسپاراپت. جلال بر ارتش ما، گارد زمین، داوطلبان، شکوه بر سرباز ارمنی، شکوه ابدی برای شهدا، تعظیم ما به مادران قهرمان، شکوه بر ارمنستان، آرتساخ، تثلیث دیاسپورا. درود بر کشور ما

بخش RA ECM

Source link