یک محکوم 34 ساله که 11 سال دوران محکومیت خود را می گذراند در ندامتگاه «آرتیک» جان باخت.

29

یک محکوم 34 ساله که 11 سال دوران محکومیت خود را می گذراند در ندامتگاه «آرتیک» جان باخت.

فوت محکوم به ثبت رسید

محکوم ندامتگاه «آرتیک» وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان، 1989م. به دنیا آمد، در حال گذراندن دوران محکومیت خود از سال 2012 G. به دلیل وخامت ناگهانی حال س.، 12 اسفند حوالی ساعت 03:05 با آمبولانس تماس گرفته شد. حوالی ساعت 03:20 توسط تیپ آمبولانس، محکوم به ثبت نام شد. مرگ بیولوژیکی S.

پرونده جنایی در بازپرسی آرتیک و آنی بازپرسی کمیته بازپرسی کمیته بازپرسی جمهوری اسلامی ایران آغاز و برای معاینه پزشکی قانونی تعیین شد.

روابط عمومی سازمان تعزیرات

Source link