آیا علی اف می خواهد با ارامنه قره باغ کوهستانی صحبت کند؟

31

سیاست

آیا علی اف می خواهد با ارامنه قره باغ کوهستانی صحبت کند؟

ادمون ماروکیان، سفیر ارمنستان با وظایف ویژه، در میکروبلاگ “توئیتر” خود، بار دیگر به کشته شدن 3 پلیس از ارتشاخ توسط نیروهای مسلح آذربایجان در 5 مارس اشاره کرد.

مروکیان خاطرنشان کرد. علی اف بارها اعلام کرده است که آماده گفتگو با ارامنه قره باغ کوهستانی هستند، اما با کسانی که در آنجا متولد شده اند. 3 پلیس کشته شده امروز در اثر خرابکاری آذربایجان در قره باغ کوهستانی متولد شده و زندگی می کنند، دارای خانواده و فرزندان هستند. آیا علی اف می خواهد با ارامنه قره باغ کوهستانی گفتگو کند؟

ترجمه: Armenpress

Source link