230 بوشل علوفه در آتش سوخت

21

جامعه

230 بوشل علوفه در آتش سوخت

آتش سوزی در روستای خناسخ

14 اسفندماه ساعت 15:37 به مرکز مدیریت بحران منطقه سیونیک مبنی بر سوختن منطقه چمنی در ابتدای روستای خناثاخ اطلاع داده شد.

یک تیم رزمی از گروه امداد و نجات آتش نشانی ریاست منطقه ای امداد و نجات وزارت کشور راهی محل حادثه شد.

این آتش سوزی در ساعت 16:44 مهار و در ساعت 17:26 اطفا شد.

حدود 50 متر مربع چمن و حدود 230 چنبر در آتش سوخت.

Source link