ارمنستان و هند در مورد امکان گسترش همکاری ها در زمینه دفاعی گفتگو کردند

41


به گزارش وزارت دفاع، هیاتی به سرپرستی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، معاون اول وزیر دفاع، سرلشکر ادوارد عصریان از دوم تا چهارم مارس در سفر کاری به هندوستان بود.

این هیئت در کنفرانس بین المللی سالانه “گفتگوی رایسینا” که به مسائل امنیت جهانی اختصاص داشت، شرکت کرد.

در دیدار با ژنرال آنیل چاوهان رئیس ستاد دفاعی هند، تعدادی از موضوعات مرتبط با همکاری های دوجانبه و امنیت منطقه ای از جمله امکان گسترش همکاری های ارمنستان و هند در زمینه دفاعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در چارچوب این بازدید، سرلشکر ادوارد عصریان با حضور در ستاد شورای امنیت ملی هند در خصوص امنیت منطقه ای و همکاری های دفاعی ارمنستان و هند، به ارائه چالش های امنیتی پیش روی ارمنستان پرداخت.

Source link