HAYBUSINESSBANK سال 2022 را با افزایش شاخص های کلیدی خلاصه کرد

41


بانک HAYBUSINESS نتایج سال 2022 را خلاصه کرده است که بر اساس آن بانک موقعیت های پیشرو خود را در سیستم بانکی ارمنستان در تعدادی از شاخص ها تقویت کرده است.

بانک استراتژی جدیدی را اتخاذ کرده است که بر اساس آن توسعه کسب و کار خرده فروشی را گسترش و بهبود می بخشد و نتایج سال 2022 هم اکنون گواه توسعه پویای بانک در این مسیر است.

2022 در این دوره، بانک رشد 30.5 درصدی در سبد اعتباری خرد را به ثبت رساند که به این ترتیب از نرخ رشد 11.5 درصدی بازار بانکداری RA 2.7 برابر شد و سهم 17.5 درصدی از سبد اعتباری خرد بانک های RA را در سال 2022 به خود اختصاص داد. در رشد

با پرتفوی وام های رهنی در سال 2022 در این دوره، بانک رشد 66 درصدی را به ثبت رساند که 2.4 برابر بیشتر از نرخ رشد 27.4 درصدی بازار بانکداری RA است. این بانک 15.3 درصد از سبد وام مسکن بانک های RA را در سال 2022 به خود اختصاص داده است. در رشد

2022 در این مدت، “HYBUSINESSBANK” CJSC با ارتقاء جایگاه خود در بازار بانکداری RA از نظر سبد اعتباری خرده فروشی، جایگاه چهارم بازار را در پایان سال با سهم 7.63 درصدی به خود اختصاص داد. این بانک همچنین با ارتقای جایگاه خود در بازار بانکداری RA از نظر سبد اعتبارات وام مسکن، جایگاه سوم بازار را در پایان سال با سهم 8.29 درصدی به خود اختصاص داد.

“HYBUSINESSBANK” CJSC همچنان با سبد سپرده های مدت دار افراد با سهم 17.06% پیشتاز بازار بانکی است.

2022 در این مدت، “HyBusinessbank” CJSC سبد وجوه تقاضای افراد را 22.2 درصد افزایش داد.

“HYBUSINESSBANK” CJSC 2023-2025 را تصویب کرد استراتژی آن، تاکید اصلی بر سرعت توسعه و دیجیتالی شدن کسب و کار خرده فروشی است. با توجه به اینکه بانک مسیر توسعه دیجیتال را در پیش گرفت، در سال 2022 6 شعبه در چارچوب بهینه سازی شبکه شعب تعطیل شد.

بانک با مجموع دارایی ها و بدهی ها همچنان رتبه سوم را در بازار بانکداری RA به خود اختصاص داده است.

با اعطای سبد وام به اشخاص حقوقی، بانک همچنان با سهم 15.23 درصدی در جایگاه دوم بازار قرار دارد.

این بانک همچنین با سهم 12.84 درصدی از کل سبد سپرده های مدت دار در جایگاه دوم بازار قرار دارد.

این بانک با ارائه مستمر نتایج شاخص های پیشرو به اجرای پروژه های توسعه جدید همراه با مشتریان و شرکای خود ادامه می دهد.

بانک HAYBUSINESSBANK که بیش از 30 سال از فعالیت خود می گذرد، امروز خود را به عنوان یکی از پیشروان نظام بانکی RA با ارائه لیست کاملی از محصولات و خدمات بانکی برای شرکت های بزرگ، متوسط، مشاغل کوچک و افراد به مشتری معرفی می کند.

بانک HAYBUSINESS BANK توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کنترل می شود

Source link