خسارات ناشی از باد: عکس

23

جامعه

خسارات ناشی از باد: عکس

15 اسفندماه از ساعت 8:30 الی 21:30 به مراکز مدیریت بحران کشوری و منطقه ای مدیریت بحران هشدار داده شد که بر اثر وزش باد، ایروان کنترون، شنگاویت، داوتاشن، مالاتیا-سباستیا، نور نورک، اربونی، کاناکر – در مناطق اداری زیتون، نورک مرش، آژاپنیاک، در شهرستان های گاور، آبویان، تساغکاذور، هرازدان، کاپان، آلاوردی، استپانوان، وانادزور، روستاهای اودزو در استان لری و روستاهای نور گقی در استان کوتایک سقف ساختمان ها، بیلبوردها و درختان انجام شد. شکسته شده.

تیم امداد و نجات مرکز اجرای عملیات ویژه امداد و نجات اداره نیروهای امدادی وزارت امور داخله، واحدهای رزمی جوخه های آتش نشانی شهر ایروان و ادارات امداد منطقه ای به محل حادثه رفتند. امدادگران عملیات تثبیت و برچیدن عناصر سازه ای آسیب دیده پشت بام ها، مرزبندی مناطق و شکافتن درختان را انجام دادند.

Source link