⛔️گسترش همکاری تهران و ایروان در توسعه زیرساخت‌های ارمنستان

13

⛔️گسترش همکاری تهران و ایروان در توسعه زیرساخت‌های ارمنستان


⭕️در دیدارهای اعضا دولت ارمنستان با هیئت ایرانی که چند روز قبل انجام شد، اهمیت استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی در جهت توسعه زیرساخت‌های ارمنستان مورد تاکید قرار گرفت. به گفته سانوسیان
« ما حجم جاده سازی‌ها را  چند برابر نموده‌ایم و حجم احداث زیر ساخت‌ها نیز افزایش یافته است.
این  بدان معنی است که ما به شرکت‌های ساختمانی بیش‌تری نیاز داریم و خوشحال خواهیم شد که شاهد حضور شرکت‌های ایرانی در این زمینه ها باشیم ».

⭕️طرف ایرانی نیز اشاره کرد که شرکت‌های بخش خصوصی ایران از ظرفیت بزرگی برخوردار بوده و آماده سرمایه گذاری در زمینه  احداث زیر ساخت‌ها، راه‌ها‌، خط آهن و تونل‌ها در ارمنستان هستند.

⭕️گسترش این همکاری‌ها می‌تواند در جهت تقویت هرچه بیش‌تر دیپلماسی تهران و ایروان موثر باشد.

🆔️ @Ir_Azariha