شعارهای اعتراضی در گرجستان / جام نیوز

114


با این همه اطلاعات نادرست و بدبینانه، بسیار مهم است که جوامع در قفقاز از روزنامه نگاری بررسی شده و بی طرفانه، متعادل و حساس بهره مند شوند. JAMnews همین را به آنها داده است. حضور تمام عیار اتاق خبر تقریباً در هر بخش از منطقه – تیم های متعهد از سردبیران و خبرنگاران، مدیران و مترجمان SMM، کارشناسان و مشارکت کنندگان شهروندان – به آن اجازه داده است که همیشه در راس اخبار فوری ملی بماند و در عین حال مراقب باشد. در مورد مسائل و روندهای نه چندان بدیهی، اما کم اهمیت تر که توسط دیگران نادیده گرفته می شود. اکنون، همه ما به حمایت شما نیاز داریم، اگر می‌خواهیم توپ کاری را که انجام می‌دهیم حفظ کنیم. هر کمکی که می کنید، هرچند کوچک، به این معنی است که ما می توانیم ادامه دهیم. متشکرم

Source link