وزیر خارجه بریتانیا در گرجستان

100


وزیر خارجه بریتانیا در گرجستان

سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به گرجستان در حالی آغاز شد که جیمز کلورلی در یک نشست عمومی با همتای گرجستانی خود، ایلیا درچیاشویلی، اعلام کرد که برای تقویت دموکراسی باید آزادی رسانه ها و قوه قضاییه در گرجستان تقویت شود.

از زمان دیدار تاریخی مارگارت تاچر در سال 1987، گرجستان گام های بلندی در جهت توسعه دموکراسی برداشته است. برای تقویت دموکراسی و تقویت نهادهای خود در برابر کسانی که به دنبال تضعیف آنها هستند، از شما می‌خواهم تعهد خود را به آزادی رسانه‌ها، جامعه مدنی شکوفا و یک قوه قضاییه مستقل تجدید و تقویت کنید. کلورلی گفت: ما دوست ثابت و تزلزل ناپذیر جورجیا خواهیم بود.

بریتانیا همچنین از مولداوی و گرجستان حمایت مالی خواهد کرد. این کمک ها برای اصلاحات اقتصادی در مولداوی و تقویت امنیت در انتخابات پارالگال 2024 گرجستان استفاده خواهد شد.

بریتانیا 10 میلیون پوند اضافه می کند [about $12 million] برای حمایت از اصلاحات اقتصادی و حکومتی در مولداوی و 500000 پوند [about $606,000] برای تضمین انتخابات سال آینده در گرجستان.

به گفته کلورلی، بریتانیا به حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان ادامه می دهد. وی افزود که اوستیای جنوبی و آبخازیا بخشی جدایی ناپذیر از گرجستان هستند.جیمز کلورلی در حالی که پیش از این به مولداوی سفر کرده بود، دیروز ۱۶ مارس در یک سفر رسمی وارد گرجستان شد. به گفته وزارت خارجه گرجستان، وی در بخشی از این سفر با نخست وزیر ایراکلی گاریباشویلی و نمایندگان جامعه مدنی دیدار خواهد کرد، به خط اشغالگر سفر خواهد کرد و در رویدادی که توسط آژانس امنیت سایبری دیجیتال برگزار شده است، شرکت خواهد کرد.

پیش از این دیدار، کلورلی گفت که «بریتانیا در حالی که مسکو آشکارا دموکراسی، حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان را تضعیف می‌کند، کنار نمی‌آید».

به گفته وی، مولداوی و گرجستان آسیب پذیر هستند زیرا تحت تأثیر «تاکتیک های ترکیبی کرملین، تهاجم» و تلاش برای گسترش کنترل روسیه بر منطقه قرار دارند.

Source link