ما تعطیلات را با خانواده می گذرانیم.» لوسین توماسیان – اخبار ارمنستان

60


“خانم ارمنستان 2003″، “نایب خانم اروپا 2005” لوسین توماسیان با انتشار عکس هایی از تعطیلات آخر هفته در صفحه اینستاگرام خود خاطرنشان کرد که آخر هفته را باید در کنار خانواده سپری کرد.

«مهم نیست چقدر سرمان شلوغ است، برنامه‌هایی داریم، حتماً آخر هفته‌ها باید با بچه‌هایمان وقت بگذرانیم. لوسین توماسیان نوشت: آنها در تمام طول هفته با وظیفه‌شناسی به مدرسه، مهدکودک، گروه‌های مختلف می‌روند و منتظر این روزها هستند.

Source link