ویدیوی Brunette در حال حاضر از نظر بازدید در یوتیوب در میان رهبران قرار دارد – اخبار ارمنستان

69

چند روز پیش در صفحه رسمی یوتیوب یوروویژن آهنگ “عاشق آینده” نماینده ارمنستان سبزه و ویدیو منتشر شد که در عرض چند روز از مرز 2 میلیون بازدید گذشت. ویدیوی خواننده در میان رهبران یوتیوب است.

Tert.am Life:نشان دهنده بازدیدهای بالای ویدیو در این مرحله است. نروژ، کرواسی، فنلاند و ارمنستان در 4 افق اول قرار دارند.

  1. الساندرا – ملکه پادشاهان |: نروژ/ 4 021 080 بازدید
  2. اجازه دهید 3 – مامان ŠČ! |: کرواسی/ 3 043 636 بازدید
  3. Käärijä – Cha Cha Cha |: فنلاند/ 2 393 912 بازدید
  4. سبزه – عاشق آینده/ 2 308 621 بازدید

Source link