📽پایگاه شکاری تبریز در آماده باش صد در صدی

459


📽پایگاه شکاری تبریز در آماده باش صد در صدی


دستور سفید شدن آسمان مناطق شمال غربی ، تبریز تا پارس آباد صادر شد. پرواز های پشتیبانی پایگاه دزفول امروز از حالت گشت زنی معمول به شکل عملیاتی و به دفعات زیاد تغییر حالت داد.
🆔 @IR_Azariha