♦️بنا بر اعلام وزارت دفاع ترکیه، حلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه و سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در گفتگوی تلفنی در مورد وضعیت قره باغ، توافق غلات، سوریه و سایر زمینه های دوجانبه گفت و گو کردند.

123


♦️بنا بر اعلام وزارت دفاع ترکیه، حلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه و سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در گفتگوی تلفنی در مورد وضعیت قره باغ، توافق غلات، سوریه و سایر زمینه های دوجانبه گفت و گو کردند.


🔵کانال مطالعات ترکیه و قفقاز اندیشکده مرصاد
@turkeycaucasus