🇨🇳🇮🇳 🇮🇷 🇦🇲

50

🇨🇳🇮🇳 🇮🇷 🇦🇲


#چین، #هند و #ایران می توانند به “کیسه هوا” برای ایروان تبدیل شوند – کارشناس

▫️آرا پوقوسیان، کارشناس علوم سیاسی در گفتگو با اسپوتنیک گفت: حداقل دو “مثلث” ممکن است:
ارمنستان-ایران-هند و ارمنستان-ایران-چین، و این همکاری با مخالفت #روسیه مواجه نخواهد شد.

▫️او هیچ جایگزینی برای سیستم امنیتی کنونی در سازمان پیمان امنیت جمعی نمی بیند. راه رسیدن به #ناتو که برخی «غربی ها» به ارمنستان و دیگر کشورهای منطقه امیدوار هستند از طریق #ترکیه می گذرد.

▫️و هدف ترکیه احیای #امپراتوری_ترک است و ارمنستان را “کوه” می داند که جهان ترک را از هم می شکافد. ایده #توران_بزرگ برای غرب نیز مفید است – برای جلوگیری از ظهور #چین.

#جنگ_قره_باغ #ایران #آذربایجان #ارمنستان #جنگ_قره_باغ #کریدور_زنگزور #قره‌باغ #تحولات_قفقاز #سیونیک

https://t.me/alikfar