جزئیات برنامه آزمایشی خدمات دستیار شخصی مورد بحث قرار گرفت

97


به ابتکار وزارت کار و امور اجتماعی و به میزبانی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نشستی برگزار شد که در چارچوب آن جزئیات طرح آزمایشی خدمات دستیار شخصی برای افراد دارای معلولیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. . در این مراسم نمایندگانی از دستگاه های اجرایی و مقننه، سازمان های مردم نهاد بخشی، افراد دارای معلولیت و والدین کودکان دارای معلولیت حضور داشتند.

تاتویک استپانیان معاون وزیر کار و امور اجتماعی با ارائه اولویت های تعیین شده توسط این وزارتخانه در زمینه مسائل معلولان و اقدامات انجام شده در این راستا، بر اهمیت اجرای برنامه خدمات دستیار شخصی تاکید کرد. معاون وزیر در این زمینه بر لزوم برگزاری چنین جلساتی تاکید کرد که فرصتی را فراهم می کند تا نه تنها تغییرات برنامه ریزی شده به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد، بلکه مشکلات موجود مطرح و راهکارهای لازم ارائه شود.

“خدمات دستیار شخصی با هدف غلبه بر موانع محیطی افراد با محدودیت های عمیق در عملکرد با مشکلات حرکتی، بینایی و ذهنی است. معاون وزیر گفت: برنامه آزمایشی همچنین فرصتی برای موجودی مشکلات و اجرای کامل برنامه به طور موثر در سال 2024 فراهم می کند.

آنا هاکوبیان، مسئول امور افراد دارای معلولیت وزارت ASD، مبانی قانونی معرفی خدمات دستیار شخصی، محدوده ذینفعان و خدمات ارائه شده، مزایای برنامه و … را ارائه کرد.

این نشست به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت و طی آن افراد دارای معلولیت و نمایندگان سازمان های دولتی بخشی و والدین کودکان دارای معلولیت به طرح سوالات و پیشنهادات خود پرداختند.

دپارتمان اطلاع رسانی و روابط عمومی RA ASUN

Source link