نیروگاه «سرسنگ» در حالت اضافه بار کار می کند، انرژی تولیدی دو برابر شده است

45

نیروگاه «سرسنگ» در حالت اضافه بار کار می کند، انرژی تولیدی دو برابر شده است (فیلم)

اسپانسر کانال شوید و به جوایز انحصاری دسترسی خواهید داشت. بیشتر بخوانید: https://www.youtube.com/channel/UCXdAEFA6DLFd-rcPYnATCRA/join دوست عزیز “A1+” به حمایت شما نیاز دارد https://a1plus.am/hy/support

Source link