هنوز در بخشی از تاکستان های چارتار کار کشاورزی از سر گرفته نشده است

92

با گذشت 2 روز از تیراندازی آذربایجان، هنوز در بخشی از تاکستان های چارتار در منطقه مارتونو کار کشاورزی از سر گرفته نشده است. ارتش آذربایجان تنها چند صد متر با آن فاصله دارد.

آرتیوم جیوانیان، یکی از باغداران به “آزاتوتیان” گفت که کار فقط در مناطق نسبتا امن تر ادامه دارد.

جیوانیان گفت: “آنها در مکان هایی کار می کنند که از مواضع ترکیه قابل مشاهده نیست، مردم کمی آرام تر هستند.”

بخش قابل توجهی از تاکستان 10 هکتاری مورد هدف آذربایجانی ها قرار گرفته است. هر چند در یک چهارشنبه از تیراندازی آذربایجان روستاییان آسیبی ندیدند، اما اکنون آنها محتاط هستند. ساکنان شارتر می ترسند که دوباره ناگهان تیراندازی کنند.

آرتیوم جیوانیان گفت: «نمی‌توانم دوباره آنها را به سر کار ببرم، زیرا طبیعی است که دوباره ترسیده‌اند.

احتیاط، احتیاط است، اما جوان زراعت می گوید نباید دنبال هوای آذربایجانی ها برویم. – «اگر صبر کنیم و ببینیم که آذربایجانی یک گلوله شلیک می کند، باید همه چیز را رها کنیم و بیاییم، نباید کار کنیم. اگر یک بچه 18 ساله معمولی که روی یک پست ایستاده بود، یک گلوله معمولی به هوا شلیک می کرد، باید یک تاکستان 10 هکتاری را ترک کنیم. من نمی گویم بیایید به امنیت نپردازیم، بیایید به امنیت بپردازیم، اما در عین حال نباید آن طور که آنها می خواهند رفتار کنیم.

ساکنان شارتر از نیروهای حافظ صلح درخواست کردند که بیایند و به کار خود ادامه دهند. ولادیک هوانیسیان، رئیس روستای چارتاری، گفت، با این حال، آنها هنوز با روس ها توافقی ندارند.

روحانیسیان تاکید کرد: به نظر من نیروهای حافظ صلح متوقف خواهند شد، آنها خواهند ایستاد، اما چنین توافقی وجود ندارد.

تیراندازی آذربایجان به روستاییان چارتاری سومین تیراندازی در یک هفته اخیر است. پیش از این از استپانکرت گزارش شده بود که آذربایجانی ها به سوی دهقانانی که در مزارع تغاورد و تاکستان های مجاور دره آماراس کار می کردند تیراندازی کردند.

در عین حال، آرتساخ به مدت 103 روز در محاصره بوده و نه تنها از حمل و نقل منظم مواد غذایی، بلکه از برق و گاز وارداتی از ارمنستان نیز محروم بوده است.Source link