👈 سالار سیف الدینی:

45

👈 سالار سیف الدینی:


🔴 مشکل ما بحث خطاهای ادراکی در سیاست گذاری هایمان در قبال باکو است

🔹️ سخنرانی سالار سیف الدینی در «سمینار معادلات ژئوپلیتیک قفقاز و نقش آفرینان منطقه ای و فرا منطقه ای»

۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱

🔸️ موضوعی که بنده به آن خواهم پرداخت، بحث خطاهای ادراکی ما در سیاست گذاری هایمان در قبال باکو است. می دانید که ما پس از فروپاشی شوروی یک سری تصمیمات و سیاستگذاری هایی داشتیم که در بسیاری از آن ها به لحاظ ادراکی و شناخت مسئله به خطا رفتیم و اون خطاها امروز تا اندازه زیادی دامن ما را گرفته است. اولین موضوع این بود که ما اصلاً کشوری را با این نام نمی بایست به رسمیت می شناختیم. شما می دانید امروز اگر کسی نام یک شرکت را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نماید، فردا شخص دیگری نمی تواند آن اسم را برای برند خود استفاده نماید. ما اجازه دادیم تا باکو از یک برند چند هزار ساله (نام آذربایجان) استفاده کند و در واقع مال خود کند.

🔸️ موضوع دیگر در سیاست خارجی ما این است که ما اصولاً سیاست خارجی نداریم، ما صرفاً با باکو دیپلماسی داریم، می رویم و می آییم، تفاهم نامه ها و پروتکل هایی را اجرا می کنیم. سیاست خارجی به معنای پالسی که نوشته شده و برنامه ریزی شده باشد نداریم و همه تابع شرایط و سلیقه ها و این که چه کسی سفیر و وزیر و دبیر شورای امنیت ملی باشد قرار دارد. این قضیه باعث شده است که امروز طرف مقابل ما با داشتن این پالس منسجم ما را به این نقطه برساند. امروز در ایران، همه احزاب و همه جناح ها از اصولگرا تا اپوزیسیون ناراضی هستند، چون کسی سیاست گذاری و هدایت نکرده است.بنیانی که آن ها در ۱۹۱۸، گذاشتند و برنامه ریزی کردند بی دلیل نبود. حتی دولت درمانده قاجار هم آن جا را به اسم (آذربایجان) به رسمیت نشناخت. بارها سید ضیا و بقیه به باکو رفتند و مذاکره کردند. ایران در آن شرایط هم آنقدر حواسش بود که این کار با کیفیت پیش نرود و آدم هایی مثل ملک الشعرای بهار این قضیه را پیش بردند. نه تنها ما بلکه انگلیس و عثمانی هم بصورت کامل شناسایی نکرد.

👇👇ادامه لینک زیر 👇👇

https://hoosk.ir/مشکل-ما-بحث-خطاهای-ادراکی-در-سیاست-گذار/