تیگران آبراهامیان در مورد شرایط سخت

63

سیاست

تیگران آبراهامیان در مورد شرایط سخت

یادداشت تیگران آبراهامیان، دبیر فراکسیون “من افتخار دارم”.

وی ادامه داد: پس از پیشروی یگان‌های آذربایجان و کنترل آذربایجان بر یکی از تقاطع‌های مهم جاده خاکی استپانکرت – لیساگور، نیروهای حافظ صلح روسی برای جلوگیری از پیشروی بیشتر آنها در مقابل آنها مستقر شدند.

آذربایجانی ها به اندازه نیازشان جلو آمده اند و مشکل خاصی برای حرکت بیشتر در این مسیر ندارند. آنها جلو آمدند، خود را مستقر کردند، کار استحکامات را انجام دادند و جاده مهم را کنترل کردند و بقیه در حال حاضر فرعی است.

کاری که باید انجام می‌شد، باید تا امروز صبح می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد، و از منظر مقدماتی، جایی که آنها در 2.5 سال گذشته وارد شده‌اند، نه بیرون آمده‌اند، نمونه‌های زیادی وجود دارد.

چنین شرایط سختی یکی پس از دیگری خواهد آمد، زیرا استراتژی بلندمدتی جدی برای مقابله با آذربایجان وجود ندارد.»

Source link