کانالهای متعددی بیانیه‌ای را همانند متن تصویر بازنشر کرده‌اند

55


کانالهای متعددی بیانیه‌ای را همانند متن تصویر بازنشر کرده‌اند


این در حالی است که مقاومت حسینیون چنین بیانیه‌ای صادر نکرده است.

شاید این برداشتی آزاد از مواضع حسینیون باشد که پیش از دوسال پیش, زمان آغاز جنگ قره‌باغ منتشر گشته بود و امروز ما شاهد درستی تحلیل مقاومت از پشت‌پرده جنگ قره‌باغ هستیم. آن زمان مواضع مقاومت غیر واقع بینانه قلمداد میگشت ولی در حال حاضر شاهد وقوع آنها می‌باشیم
آن زمان حسینیون به سه مرحله شوم در موضوع جنگ قره‌باغ اشاره کرده که تقدیم شما می‌کنیم:
1. تصرف مناطق مرزی آذربایجان با ایران به بهانه آزادسازی قره‌باغ
2. حضور علنی ناتو، اسرائیل و تکفیری ها در آذربایجانی و استقرار آنها در مرز ایران با پوششهای مختلف در کنار محبوبیت بخشیدن به آنها در بین افکار عمومی مردم قفقاز همراه
– قدرت بخشیدن به پروژه شیعه زدایی و ایرانستیزی
– گروگانگیری خطوط اقتصادی ایران به خصوص خط شمال به جنوب
– اجرای طرح انگلیسی، آمریکایی کریدور زنگزور و توران بزرگ
3. تجزیه ایران همراه با ایجاد اغتشاشات داخلی و ایجاد ناامنی در کنار شعله‌ور کردن آتش جنگ 360 درجه بر علیه جمهوری اسلامی ایران

نهضت مقاومت اسلامی حسینیون