🇮🇱🇦🇿 بازدید سفیر رژیم صهیونسیتی از مرکز امنیت سایبری در باکو

50


🇮🇱🇦🇿 بازدید سفیر رژیم صهیونسیتی از مرکز امنیت سایبری در باکو


او گفت:
«امروز از مرکز امنیت سایبری بازدید کردم که این هفته در باکو توسط وزارت فناوری های دیجیتال با همکاری موسسه فناوری پیشرو اسرائیل Technion افتتاح شد. این مرکز متخصصانی را با بهترین تجربه در اسرائیل تربیت خواهد کرد

https://t.me/mutaliatazerb