6 محکوم به عنوان نماینده ارمنستان در مسابقات شطرنج قهرمانی جهان که بین محکومان برگزار می شود

63


اداره تعزیرات وزارت دادگستری ارمنستان از برگزاری مسابقات شطرنج بین نهادی در ندامتگاه «آرماویر» وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان در بین محکومان برتر مؤسسات مختلف تعزیرات خبر داد.

هدف از این مسابقات تشکیل تیم محکومین شطرنج ارمنستان برای شرکت در مسابقات قهرمانی شطرنج محکومان جهان که در پاییز برگزار می شود، بود.

روند بازی توسط رئیس سازمان تعزیرات، سرلشکر سرگئی آتومیان، معاون اول وی، سرهنگ دادگستری امباکوم گریگوریان، موسس و رئیس آکادمی شطرنج سمبات لپوتیان و دیگران مشاهده شد.

قبل از شروع بازی، سرگئی آتومیان با تاکید بر نقش و اهمیت شطرنج در روند شکل گیری، استقرار و تبدیل شدن به فردی متعادل، برای شرکت کنندگان آرزوی موفقیت کرد.

سمبات لپوتیان از طرف فیده به سرگئی آتومیان، امباکوم گریگوریان و سایر نمایندگان سرویس مرکزی به دلیل حمایت و کمک بزرگ آنها به برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی جهان محکومان در سال 2022 تشکر کرد و به محکومین شرکت کننده گواهی اعطا کرد. قهرمانی

در نتیجه مسابقات بین نهادی، محکومین ح. آباجیان، از ندامتگاه «سوان»، ع. گورویان، جی. داویان از ندامتگاه «نوبراشن» و ر. سرکیسیان، ک. بربریان، م. سرکیسیان از ندامتگاه “آرماویر”.

6 محکوم مذکور به عنوان نماینده ارمنستان در مسابقات جهانی شطرنج که در بین محکومان برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

Source link