نیروهای مسلح آذربایجان با استفاده از سلاح گرم و نارنجک انداز آتش بس را نقض کردند. وزارت دفاع آرتساخ

51

نیروهای مسلح آذربایجان در 10 اسفندماه با استفاده از سلاح‌های سبک و نارنجک‌انداز DZHN-7 آتش‌بس را در جهات شرقی و جنوب غربی خط تماس نقض کردند. این خبر توسط وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گزارش شده است.

در منطقه روستای نخجوانیک، طرف آذربایجانی به سمت غیرنظامیان شاغل در پارک تیراندازی کرد.

طرف ارمنی ضرری ندارد.

نقض آتش بس به فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه گزارش شد.

از ساعت 10:00 روز اول فروردین وضعیت در خط تماس نسبتاً پایدار است.

Source link