اگر اراده سیاسی برای عقب راندن آذربایجانی ها وجود نداشته باشد، فکری به حال خود می کنیم، آن را به روش خود انجام خواهیم داد.

91


آذربایجانی‌هایی که به جامعه تق منطقه سیونیک هجوم آورده‌اند به کارهای مهندسی ادامه می‌دهند و هیچ عقب‌نشینی از آنها صورت نگرفت. این مطلب را ارگام هوسپیان عضو شورای ریش سفیدان جامعه تگ دهیار سابق اراووس در گفتگو با Lragir.am بیان کرد.

نیکول پاشینیان در پاسخ به سوال خبرنگاران در مجلس شورای ملی گفت: ما یک منطقه 5 کیلومتری در روستا را مشکل دار دانستیم که از امروز می توانم بگویم که آن قسمت 1.4 کیلومتر دیگر کاهش یافته است. ارگام هوسپیان اشاره کرد که پیشرفتی نداشته است. «نیم ساعت پیش از منطقه آمدم، آنها به کار خود ادامه می دهند، حتی یک سانتی متر عقب نشینی هم نیست. همانطور که آمدند و نشستند، کار استحکامات ادامه دارد، تغییری ایجاد نشده است.»

به گفته آرگام هوسپیان، این وضعیت نمی تواند برای مدت طولانی ادامه یابد، دشمن در مقابل مواضع ارامنه سنگر کند. «کل پست‌ها روبه‌روی هم هستند، نمی‌توان اینطور ادامه داد، باید به عقب برگردانده شوند. اگر اراده سیاسی برای عقب راندن آذربایجانی ها وجود نداشته باشد، ما فکری به حال خود می کنیم، آن را به روش خودمان انجام می دهیم. در حال حاضر منتظر اقدامات دولت هستیم. اگر این کار را نکنند، جام صبر مردم لبریز می شود، قطعا قدم هایی برداشته می شود. ما روی زمین خود ایستاده ایم. زمین های آراووس را گرفتند، آمدند روستای تق، وارد دریاچه سو شدند، می گویند ما ادعایی نداریم. چطور ما نداریم، خواسته های خودمان را داریم… من یک شهروند جمهوری ارمنستان هستم، در حال حاضر خواسته های من زیاد است، من حق دارم برای کشور و سرزمینم مبارزه کنم، صرف نظر از اینکه کسی چه می گوید. و در سیونیک 90 درصد اینطور فکر می کنند و 10 درصد با موسیقی می رقصند. سیونتسی مطالبه می کند، بگذار بیایند اینجا زندگی کنند، فقط 100 متر با خانه ما 13 پست وجود دارد، تیپ باکو ایستاده است. آرگام هوسپیان گفت: “شما در ایروان می نشینید و تجارت می کنید، کباب و دونات می خورید، چطور می شود؟”

Source link